Hotline: 08.444.444.74

THAY MÀN HÌNH

màn hình Samsung S8
3,700,000đ
màn hình Samsung A9
2,700,000đ
màn hình Samsung C5
2,500,000đ
màn hình Samsung C7
2,600,000đ
màn hình Samsung E5
1,750,000đ
màn hình Samsung E7
2,100,000đ
Màn hình Iphone Xs
6,200,000đ
Màn hình XR
3,200,000đ
Màn hình LG V20
1,900,000đ
Màn hình LG V10
2,000,000đ
Màn hình LG V30
3,700,000đ
màn hình LG G2
1,000,000đ
màn hình LG G3
1,000,000đ
màn hình LG G4
700,000đ
màn hình LG K10
1,100,000đ
màn hình LG Nexus 5
1,000,000đ
màn hình LG Nexus 6
3,800,000đ
màn hình Lumia 800
1,000,000đ
Hotline
Hotline: