Hotline: 08.444.444.74

THAY MÀN HÌNH

Màn hình XR
3,200,000đ
màn hình LG G2
1,000,000đ
màn hình LG G3
1,000,000đ
màn hình LG G4
700,000đ
màn hình LG K10
1,100,000đ
màn hình LG Nexus 5
1,000,000đ
màn hình LG Nexus 6
3,800,000đ
màn hình Lumia 800
1,000,000đ
Hotline
Hotline: