Hotline: 08.444.444.74

Thay màn hình Samsung

màn hình Samsung S8
3,700,000đ
màn hình Samsung A9
2,700,000đ
màn hình Samsung C5
2,500,000đ
màn hình Samsung C7
2,600,000đ
màn hình Samsung E5
1,750,000đ
màn hình Samsung E7
2,100,000đ
màn hình Samsung A3
1,700,000đ
màn hình Samsung A5
2,000,000đ
màn hình Samsung J8
2,000,000đ
màn hình Samsung S3
1,100,000đ
màn hình Samsung S4
1,200,000đ
màn hình Samsung S5
1,700,000đ
màn hình Samsung S6
2,200,000đ
màn hình Samsung S7
2,400,000đ
màn hình Samsung S9
3,700,000đ
Hotline
Hotline: