Hotline: 08.444.444.74

TIN TỨC

NÊN LÀM GÌ KHI GẶP TÌNH TRẠNG SAMSUNG A20 VỠ MÀN HÌNH
Samsung A20 vỡ màn hình thường xảy ra sau khi máy phải chịu một tác động mạnh nào đó. Vậy lúc này, bạn cần thay mặt kính hay màn hình nguyên bộ cho
Mon, 24/06/2019, 16:41 PM
NÊN LÀM GÌ KHI GẶP TÌNH TRẠNG SAMSUNG A20 VỠ MÀN HÌNH
Samsung A20 vỡ màn hình thường xảy ra sau khi máy phải chịu một tác động mạnh nào đó. Vậy lúc này, bạn cần thay mặt kính hay màn hình nguyên bộ cho
Mon, 24/06/2019, 16:41 PM
NÊN LÀM GÌ KHI GẶP TÌNH TRẠNG SAMSUNG A20 VỠ MÀN HÌNH
Samsung A20 vỡ màn hình thường xảy ra sau khi máy phải chịu một tác động mạnh nào đó. Vậy lúc này, bạn cần thay mặt kính hay màn hình nguyên bộ cho
Mon, 24/06/2019, 16:42 PM
Hotline
Hotline: