Hotline: 08.444.444.74

Tấm hình chứa đựng với 24,9 tỷ điểm ảnh từ công nghệ lượng tử

Ôi chúa ơi ! Tấm hình chứa đựng với 24,9 tỷ điểm ảnh từ công nghệ lượng tử.Được thực hiện bởi các nhiếp ảnh gia China chụp từ vệ tinh .Rất đáng công nhận và học hỏi công nghề từ nước bạn.

Bạn có thể Phóng to hoặc thu nhỏ .Bạn có thể thấy được những hành động và cử chỉ hoặc gượng mặt…dù là chi tiết nhỏ nhất.

click vào link bên dưới để xem.

http://sh-meet.bigpixel.cn/?from=groupmessage&isappinstalled=0&fbclid=IwAR11HU2Ym74Y7yHlp7cm77Rl__3feXYfXlZWEy6H-72VXMJihjkgOxDL8vQ

 

Capture_1

 

Capture_3

 

Capture_4

 

Capture_4

 

Capture_3

 

Capture_4

 

 

Ý kiến bạn đọc
Hotline
Hotline: